Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

Compania SC DIANA TURISM SRL deține website-ul www.hotel-diana.ro

SC DIANA TURISM SRL în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, CONFORM Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal SC DIANA TURISM SRL, cu sediul social în Geoagiu Băi, strada Germisara, nr.1 B, România, este o companie privată, care oferă servicii de cazare, masă, tratament, relaxare.

Această politică explică de ce, cum și ce informații colectăm despre dumneavoastră atunci când vizitați website-ul nostru.  De asemenea, explică scopurile specifice pentru care utilizăm și dezvăluim aceste informații. Luăm în serios politica noastră privind protecția detelor cu caracter pesonal și niciodată nu vindem baze de date cu utilizatori și adrese de e-mail. În această declarație, “Informații personale” înseamnă orice informație care identifică sau poate fi utilizată pentru a vă identifica pe dumneavoastră sau pe un abonat, direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la, numele și prenumele, data nașterii, adresa de e-mail, sexul, ocupația sau alte informații demografice.

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea informațiilor dumenavoastra personale, vă rugăm să ne contactați la office@hotelgermisara.ro.

Pentru a accesa website-ul nostru nu este nevoie să vă înregistrați. Dacă sunteți doar un vizitator, nu colectăm informații personale despre dumneavoastră, decât informațiile stocate prin utilizarea cookie-urilor, care sunt descrise la secțiunea Politică de cookie. Cu toate acestea, pot exista circumstanțe în care alegeți să vă înregistrați / înscrieți pentru a primi informări sau noutăți despre serviciile noastre sau despre acțiunile desfășurate de către Hotel Germisara. În aceste cazuri, Hotel Germisara poate contacta persoanele înregistrate pentru a le invita la evenimente, pentru a le oferi informații despre serviciile și soluțiile noastre sau pentru alte scopuri de marketing.

Informațiile pe care le colectăm

a. Informații pe care ni le transmiteți în mod voluntar

Atunci când: vă înregistrați pentru o rezervare, prin intermediul website-ului, ne contactați folosind formularele de contact de pe website, ne transmiteți un e-mail, descărcați documente de pe website-ul nostru, aplicați pentru unul dintre job-urile vacante anunțate pe diferite căi de informare sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră, comunicați/luați legătură cu noi în orice fel, ne trasmiteti voluntar informații despre dumneavostră, pe care le colectăm. Aceste informații pot include: numele dumenavoastră, adresa fizică , adresa de e-mail de afaceri, adresa IP, numărul de telefon de serviciu, compania pe care o reprezentați , ocupația / funcția , CV-ul, locația sau alte informații demografice.

b. Informații pe care le colectăm automat

Când navigați pe website-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe website și a modului în care interacționați cu acesta. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul dumneavoastră de operare, ID-ul browserului dumneavoastră, activitatea dumneavoastră de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu website-ul nostru. Colectăm aceste informații prin utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii de urmărire. Utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de urmărire este prezentată în politica de cookie. Când cineva vizitează www.hotel-diana.ro, colectăm informații standard despre comportamentul vizitatorilor. Colectăm aceste informații într-un mod care nu identifica pe nimeni. Nu încercăm să aflăm identitatea celor care vizitează website-ul nostru. Nu vom asocia niciun fel de date colectate de pe acest site cu informații personale de identificare. Dacă dorim să colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru, vom face acest lucru într-un mod transparent și vom explica de ce le folosim.

c. Informații din alte surse

Uneori, putem obține informații despre dumneavoastră din alte surse, cum ar fi: Platformele social media (Facebook și LinkedIn); Din cărțile de vizită pe care le primim de la colegii noștrii, în urma întâlnirilor cu dumneavoastră. Ne asigurăm că aceste surse sunt autorizate să proceseze și să ne furnizeze informațiile dumneavoastră. Utilizăm aceste informații, singure sau în combinație cu alte informații (inclusiv informații personale) pe care le colectăm, pentru a ne îmbunătăți capacitatea de a oferi conținut relevant pentru dumneavoastră și pentru a vă oferi informații despre soluțiile și serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră.

Categorii speciale de date cu caracter personal

Hotel Germisara nu colectează intenționat categorii speciale de date cu caracter (informații personale sensibile) prin intermediul site-ului nostru. Informațiile personale sensibile includ: informații care dezvăluie originea rasială sau etnică; opiniile politice; credințele religioase sau filosofice; sindicate; prelucrarea datelor genetice sau biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice; informații privind sănătatea; informații privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice; și în unele cazuri, numere de securitate socială sau informații financiare.

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Hotel Germisara

Utilizăm informațiile deținute despre Dumneavoastră în următoarele scopuri: Pentru a ne asigura că informațiile de pe site-ul nostru sunt prezentate într-un mod eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul / dispozitivele pe care le utilizați. Pentru a vă oferi informații despre serviciile pe care ni le solicitați sau care considerăm că va interesează, în cazul în care v-ați dat acordul pentru a fi contactat în acest scop. Cum ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractele încheiate între Dumneavoastră și Hotel Germisara. Datele dumneavoastră vor fi folosite doar în scopul realizării rezervărilor și la întocmirea documenteleor fiscale (facturi), cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveș te prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR .

Stocarea datelor cu caracter personal

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverul nostru securizat. Din păcate, transmiterea de informații prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele personale (certificat SSL pe site-ul nostru), nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie este pe propriul dumneavoastră risc. Odată ce primim informațiile dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și funcții de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat. În cazul în care sunteți client Hotel Germisara datele dumneavoastră vor fi stocate pe perioada contractuală și 7 ani după terminarea acestei perioade. Dacă nu sunteți client Hotel Germisara, datele Dumneavoastră vor fi șterse dacă în ultimele 60 de luni nu ați interacționat/comunicat cu noi, în mod direct.

Dezvăluire

Hotel germisara vă poate dezvălui informațiile dumneavoastră Personale doar: Când solicitați în mod cert dumneavoastră, vizitatorul site-ului; În conformitate cu cerințele unui ordin judecătoresc sau a oricărei alte cerințe legale sau reglementare.

Drepturile dumneavoastră

Mai jos puteți găși o scurtă descriere a drepturilor dumneavoastră în conformitate cu noul regulament. Acest conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Pentru mai multe detalii, vizități www.eugdpr.org.

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării , datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale .

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Hotel Germisara nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Hotel Germisara nu colectează sau nu compilează informații personale obținute de site-ul nostru pentru a le disemina sau a le vinde altor părți în scopuri de marketing. Aveți dreptul legal de a solicita detalii despre informațiile personale pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră. Hotel Germisara vă oferă posibilitatea de a păstra informațiile dumneavoastră personale corecte și actualizate. Dacă în orice moment doriți ca Hotel Germisara să rectifice, să ștergă sau să restricționeze prelucrarea informațiilor dumneavoastră personale, doriți să obțineți confirmarea faptului că informațiile dumneavoastră personale sunt sau nu prelucrate de către Hotel Germisara, să accesați informațiile dumneavoastră personale, să vă exercitati dreptul la portabilitatea datelor sau să va retrageți consimțământul dumneavoastră de procesare, va rugăm să ne contactați.

Link-uri externe

Rețineți că, uneori, www.hotel-diana.ro conține legături către alte site-uri care nu intră sub incidența prezenței politici de prelucrare a datelor cu caracter personal. Vizitatorii website-ului nostru pot fi direcționați către website-uri terțe pentru mai multe informații, despre evenimente, serviciile furnizorilor, entități guvernamentale, organizații nonprofit și rețele sociale. Hotel Germisara nu oferă nicio declarație sau garanție privind modul în care informațiile dumneavoastră sunt stocate sau utilizate pe servere terțe. Va recomandăm să vă informați cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fiecărui website terț legat de site-ul nostru, pentru a determina modul în care acestea utilizează informațiile dumneavoastră personale.

Datele cu caracter personal ale copiilor

Acest site, www.hotel-diana.ro, nu este destinat copiilor. Înțelegem importanța protejării datelor cu caracter personal ale copiilor, în special într-un mediu on-line și nu colectăm sau menținem cu bună știință informații despre copii.

Schimbări în politică privind prelucrarea datelor cu caracter pesonal

Orice modificare pe care o putem face în viitor în politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal va fi afișată pe această pagină. Verificați periodic această pagină dacă doriți să monitorizați modificările.

Cum să ne contactați?

Orice întrebări, comentarii și solicitări privind această politică sunt binevenite și trebuie adresate la adresa office@hotelgermisara.ro, prin intermediul formularului de contact de pe website sau la adresa: Complex Hotelier Germisara, Str. Germisara, nr. 1 B, cod poștal 335450, Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, România.